Ana içeriğe atla

Doğru İş İçin, Doğru Yazılım

Dijital dönüşüm, artık işletmelerin görmezden gelebileceği bir şey değil. İşletmelerin, rekabet eğrisinin üzerinde kalabilmeleri için dijital dönüşümü ve teknolojilerini benimsemeleri gerekiyor. Ancak bu süreç genellikle hataya açık ve maliyetli. Gerekli kaynak ve çaba harcandıktan sonra bile çıktı maalesef beklentilere uygun olmayabilir. Bu nedenle, doğru iş için doğru dijital çözümleri uygulamak son derece önemli.

Araçlar ve yöntemler işletmeden işletmeye değişmekle beraber geleneksel yaklaşım komşu veya tanıdık işletmelerin kullandığı teknolojileri tercih etmek yönündedir. Bu yaklaşımın sonuçları genellikle proje sırasında sık sık yapılan değişiklikler, planlanan maliyetlerin aşılması veya başarısızlık olarak yaşanıyor. Ve bundan dolayı her büyüklükteki işletme iş süreçlerini destekleyen yazılımın nasıl bulunacağını veya yazılacağını keşfetmek zorunda kalıyor.

Dijitalleşmek doğru platformu seçmekle başlar. Temel ihtiyaçlarınıza yönelik doğru çözüm kümesini bulmanızın yanı sıra, bulunan çözümlerin işletmenizin değişen süreçlerini de destekleyebilecek şekilde esnek olması da gerekmektedir.  

İçinde bulunduğumuz dönemde pandeminin etkisiyle ”Dijitalleşme”nin önemi çok daha iyi anlaşılmış oldu. Artık işletmeler dijitalleşme projelerini öne almaya başladılar. Ancak dijitalleşme rüzgarı ile teknoloji ve yazılım alanında iyice hızlanan inovasyon süreci bu alandaki ürünlerde çeşitlenmeye neden oldu.

İş uygulamaları yazılımları dünyasında aşağı yukarı aynı şeyleri yapabilen birden fazla uygulama yazılımı olduğu ve işletmeler ihtiyaç ve beklentilerini açıkça tanımlayamadıkları için, doğru yazılımı seçmek artık o kadar da basit değil maalesef.

Temel ve tamamlayıcı birçok iş uygulamasının dijitalleşme sürecindeki rolleri birbirine karıştırılabiliyor. Bu süreçte satın alınan iş uygulamaları, işletmelerin özelleşmiş yoğun talepleri üzerine asıl kapsamlarının dışına çıkacak şekilde genişletilebiliyor ve farkında olmadan özelleşmiş uygulama yazılımlarının sektörel bilgi birikiminden ve doğal gelişimlerinden yararlanma fırsatları kaçırılabiliyor. Ana platformda kaynak olarak tutulması gereken ana veri, birden fazla iş uygulamasında tutulabiliyor veya normal şartlar altında herhangi bir iş uygulamasının kapsamında yer almaması gereken süreçler, sonradan kapsamına eklenebiliyor.  

İş uygulamalarının ve teknolojinin gelişimi işleri gereği yazılım üreticileri ve ekosistemleri tarafından daha yakından izleniyor. Bundan dolayı işletmeler de diğer işletmelerin ne yaptıklarına bakarak çözüm bulmaya çalışıyorlar. Başarılı olmak için diğer işletmelere bakılabilir, kullandıkları yazılım ve teknolojilerin örnek alınmasında da bir sakınca yok. Ancak öncelikle sorun ve ihtiyaçların benzer olup olmadığına bakılmalıdır.

İşletmeniz için iş uygulamalarını ve teknolojileri incelemeye başlamadan önce çözmeye çalıştığınız iş problemlerinin belirlemesinin ve dijital mimarinizin bu ihtiyaçlarınıza binaen oluşturulmasının faydalı olacağını unutmayın.