Ana içeriğe atla

Finans ve Muhasebe Departmanlarınızı RPA ile Güçlendirin

Finans ve Muhasebe, şirketiniz için nasıl bir role sahip?

Muhasebe ve finans departmanı bir şirketin merkezinde yer alarak bütün ticari faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülmesinden sorumlu organizasyondur. Her şirkette bulunan finans ve muhasebe departmanı işlerin büyümesinde, daha karlı hale gelmesinde, diğer bütün departmanların ihtiyaç ve gelirlerinin hesaplamasında ve stratejik olarak olumlu etkiler sağlayacak atılımların yapılmasında önemli rol oynar. Bu finansal kontrolleri sağlanırken şirket ve yönetim adına doğru kararları vermek alınacak finansal riskleri minimuma düşürmek de başlıca görevleri arasındadır. Bu döngünün doğru şekilde işlenmesi ve departmanın sağlıklı işleyişiyle, üst yönetime sunulan raporların doğruluk payı artmaktadır. Bu sayede şirketlerde kullanılacak kaynaklar verimli şekilde yönetilebiliyor olacaktır.

Rpa’nın iş süreçleri için önemi nedir?

RPA bir şirkette iş süreçlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan, iş mantığı ve tanımlanmış girdiler ile yönetilen teknolojiye verilen isimdir. RPA, bir firma / kurum içerisinde bulunan departmanlardaki personelin, katma değer gerektirmeyen rutin işlerini sunucu veya bilgisayar üzerine kurulan yazılım robotları ile daha verimli hale getirmesini sağlamaktır. Bu sayede de çalışan personelin gerçekleştirdikleri iş yapısında hata oranlarını ve maliyetlerini minimuma indirmesi şirkete büyük faydalar sağlayacaktır.

RPA otomasyonunun Finans ve Muhasebe departmanlarına olan etkisi nedir?

Finans ve muhasebe gibi dikkat gerektiren departmanlarda, RPA otomasyonu iş süreçlerinde oluşabilecek zaman kaybı ve hata oranlarının düşürülmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Fatura girişleri her şirkette var olan ve muhasebe departmanının zamanını alan rutin işlerden bir tanesidir. Fatura girişlerinin düzenli bir şekilde yapılması carilerin Borç / Alacak durumlarının takibi, tahsilat- ödeme planları ve ay sonu yapılan dönem kapama işlemleri açısından önem arz etmektedir. Fatura girişleri firmaların yoğunluklarına göre günlük veya haftalık bir periyotta yapılabilmektedir. E-fatura kalemlerinin (firma bilgileri, gider tipi, tutar, KDV oranı vs.) manuel olarak kullanıcı tarafından sisteme girilmesi hem zaman alan hem de hataya açık olan bir süreçtir. İnsan gücüne dayalı bu süreç içerisinde yoğunluğa bağlı olarak yapılacak herhangi bir hata iş süreçlerinin aksamasına neden olarak şirket için risk oluşturabilir. Dikkat gerektiren bu süreç, doğru bir akış içerisinde RPA robotları ile dizayn edilerek muhasebe departmanı için rutin olan bir işi daha verimli hale getirecek ve zaman kaybından kurtararak hata oranını da düşürecektir. Aynı zamanda şirket için değerli olan insan kaynağını da daha verimli bir planlama ile kullanabilme imkânı tanıyacaktır.

Sonuç olarak doğru tasarlanan bir RPA süreci, personelin işini elinden almayı değil iş süreçlerini iyileştirmeye ve personelin daha verimli yönetilmesini hedefleyen önemli bir teknolojidir.