Ana içeriğe atla

Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar

Endüstri 4.0 Nedir?

Bu yazımızda Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikanın ne anlama geldiğini ele alacağız. Ama öncelikle Endüstri 4.0 nedir ve bizim için ne anlam ifade eder buna bakalım. Sanayi devriminden ortaya çıkan modernleşmiş sanayi 3 büyük devrimle beraber günümüz koşullarına ulaşmıştır. Şu an Endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız ismiyle 4. Sanayi devrimi akıllı fabrika konsepti için bir çıkış noktası oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 ile tamamına yakını otomatikleşmiş sistemlerin, organize üretim süreçleri ve birbiriyle haberleşerek ihtiyaçlara yanıt verebilen robotların endüstrilerde büyük rol oynadığını söylemek yalan olmaz. Günümüz rekabet ortamının getirisi olarak, büyük işletmelerin Endüstri 4.0 organizasyonlarını etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. Endüstri 4.0 dendiğinde üretim ve tüketim ihtiyaçlarının tamamen değiştiği, makinelerin birbiriyle ve insanlarla iletişim halinde olduğu bir sanayi süreci akla geliyor.

Endüstri 4.0 ile beraber hayatımıza giren en etkili avantajlar arasında;

  • Etkin kaynak kullanımı ile üretkenliğin artması,
  • Arz talep zincirinde ortaya çıkan hataların minimize edilmesi,
  • İş süreçlerinin daha güvenilir bir şekilde ve kesin sonuçlarla yürütülmesi,
  • Değer fırsatlarının oluşması (yenilikçi hizmetler, yeni istihdam biçimleri, KOBİ’lerin ve yeni teşebbüslerin gelişme imkânı)

 

Peki Endüstri 4.0 İçinde Akıllı Fabrika Kavramı Ne İfade Etmektedir?

Akıllı fabrika, üretim tesisi içindeki iş merkezleri, makinelerin ve lojistik zincirlerin insan müdahalesi olmadan yönetilmesini sağlayan tam otomatikleştirilmiş ve akıllı bir sistem ağı olarak üretim ortamını öngören kavramdır. Terim olarak akıllı fabrika ismi ilk defa 2006 yılında Ulusal Bilim Örgütü’nün çalıştayında ortaya çıkmıştır. İlk zamanlar akıllı üretim süreçleri denmiş olsa da zaman içinde kısaltması olan Akıllı Fabrika olarak kullanım kazanmıştır.

Endüstri 4.0’ın içinde yer alan akıllı fabrikada, ihtiyaç duyulan iş doğru yerleştirilmiş sensör vb. araçlar ile belirlenir. Bu araçlar uzak mesafede bulunan ve üretim için gerekli olan diğer bileşenlerle internet yoluyla iletişim kurar. Ayrıca, ihtiyaç duyduğu bilgileri bulut sistemlerindeki “Büyük Veri”den alan akıllı sistemleri de içinde barındırır.

Kullanılan tüm kaynakların görevi, bilgi alışverişinden daha çok tüm sürecin kontrolünü sağlamak ve gerekli gördükleri noktalarda bakım yapabiliyor olmaktır.

Bu bağlamda, tam otomatikleşmiş bir sistem olan akıllı fabrika çözümleri rekabet avantajı elde etmek, personel becerisinden ve zamanından potansiyel olarak verim almak isteyen bütün üretim firmalarına yöneliktir. Bu fikri hayata geçirmek yatırım, emek ve doğru strateji gerektirse de uzun vadede tam otomatik bir sistemin getireceği avantajlar daha sürdürülebilir ve verimli sistemler yaratmanıza olanak sağlayacaktır.